انـــــا عـــــزاي ان الــوفـــا مـحـتـويـنــي وان خـان غيـري بـعـت دمــي ولا خـنـت

طبـعـي كــذا مــا يختـلـف دمــع عيـنـيدامــه حـنـان بـداخـل الــروح مــا هـنـت
مـانـي ضعـيـف بدمـعـتـي وافهمـيـنـيانـــا الـــذي بـيـديـن الأيـــام مــــا لــنــت
بـس اعتـرف فـي صـدق بيـنـك وبيـنـيكـان الفـقـر يــا غـادتـي يــوم انــا كـنـت
كــانــك تـعـبـتـي جـنــبــي واتـركـيـنــيصـدي مثـل مـا صـدوا الغـيـر يــا بـنـت
انـــــا عـــــزاي ان الــوفـــا مـحـتـويـنــيوان خـان غيـري بـعـت دمــي ولا خـنـت
راحـــل غـريــب وفـزعــة الــبــدو فـيـنــياكره فضول النـاس مـن ويـن ومـن انـت
بكـيـت مــدري حــق مــن هـــو حنـيـنـيوحـاولـت افـسـر رغـبـتـي مـــا تكـمـنـت
بـعـرف مــا ادري مــا ابـــي واعـذريـنـيانا اعرف اني احزنت وافرحت واحزنت
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: